Tovar Skladom

02/4463 5187, 02/4463 5194
armaplast@armaplast.sk
fax: 02/4463 5194
 

Certifikáty a atesty

Zoznam certifikátov sa aktuálne dopĺňa, zobrazuje sa pracovná verzia.

Certifikáty pre vodu

Armatúry Buracco
SK - vyhlásenie zhody pre UZATVÁRACIE BEZPRÍRUBOVÉ KLAPKY ABS série 600 DN 32 až 300,PN 6 až PN 16
 
KAMELEO - variabilná tvarovka DN 80,100,150
Certifikát zhody stavebného výrobku č. 4105/04/0085/1/C/C03-Z1/08. V špecifikácii jednotlivých variantov sa dopĺňa položka variabilná tvarovka KAMELEO DN 80,100,150.
 
Rehau - Awadukt PVC rúry
SK - Vyhlásenie zhody pre výrobok Awadukt PVC - rúry z nemäkčeného PVC na beztlakové podzemné kanalizačné systémy
 
Rehau - Awadukt PVC
Rehau - Awadukt PVC - vyhlásenie zhody
 
Rehau - Awašachta PP DN600-400-315
Rehau - Awašachta PP DN600-400-315 kanalizačné a revízne šachty
 
Rehau - flexibilné PVC rúry DN50-200
Rehau - flexibilné PVC rúry DN50-200
 
Rehau - Rauvia
Polymérový systém z PE pod označením RAUVIA
 
Label certifikátu
Dlhý popis certifikátu
 

Certifikáty pre plyn

MIV - certifikát zhody pre tvarovky a príslušenstvo
MIV - certifikát zhody SK03 - ZSV - 0157 pre tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny pre potrubia a vodu
 
 
Wavin - Kanalizačná šachta TEGRA 600
SK - Výhlásenie zhody pre kanalizačnú šachtu TEGRA 600
 

Certifikáty pre kanalizáciu

Saint - kanalizačné poklopy a mreže
Saint - kanalizačné poklopy a mreže
 
Saint - opravné kusy a spojky
Saint - opravné kusy a spojky na výstavbu potrubia, na spájanie rúr a opravy porúch na pitnú a odpadovú vodu
 
Saint - rúry a tvarovky
Saint - rúry a tvarovky so špeciálnymi povrchovými úpravami vrátane spojovacích tesniacich krúžkov.
 
Saint - rúry odstredivo liate
Saint - rúry odstredivo liate, hrdlové a prírubové DN 60 až DN 2000, PN 10 až PN 40
 
Saint - tvarovky z tvárnej liatiny
Saint - tvarovky z tvárnej liatiny, hrdlové a prírubové DN 60 až DN 2000, PN 10 až PN 40
 
Saint - uzatváracie armatúry
Saint - uzatváracie armatúry pre potrubia na vodu. Posúvače, klapky, automatické ventily odvzdušňovacie a zavzdušňovacie
 
Sertubi - tvárna liatina
Sertubi - tvárna liatina - certifikát zhody SK03 - ZSV - 0400
 
Label certifikátu
Dlhý popis certifikátu
 

Certifikáty pre kúrenie

Severočeská armaturka - manažment kvality
Severočeská armaturka - manažment jakosti v oboru prumyslové armatury, zažízení pro rozvod, ohřev a regulaci plynu
 
Severočeská armaturka - prehlásenie zhody na výrobky
Prehlásenie zhody na výrobky v zmysle zákona číslo 22/197 a nariadení vlády...
 
Sving - poklop D400
Prehlásenie o zhode pre poklop D400 60x60 vodotesný
 
Sving - poklop F900
Prehlásenie o zhode pre poklop F900 BEGU s ventilom/bez ventilu určený pre zaťažené dopravné plochy
 
Sving - poklop pre vodu a plyn
Prehlásenie o zhode pre poklopy pre vodovodné a plynové armatúry
 
Sving - poklopy a mreže tr. zaťaženia A15
Poklopy a mreže tr. zaťaženia A15 celoliatinové alebo BEGU (liatina, betón))
 
Sving - poklopy a mreže tr. zaťaženia B125
Poklopy a mreže tr. zaťaženia B125 celoliatinové alebo BEGU (liatina, betón))
 
Sving - poklopy a mreže tr. zaťaženia C250
Poklopy a mreže tr. zaťaženia C250 celoliatinové alebo BEGU (liatina, betón))
 
Sving - poklopy a mreže tr. zaťaženia D400
Poklopy a mreže tr. zaťaženia D400 celoliatinové alebo BEGU (liatina, betón))
 
Label certifikátu
Dlhý popis certifikátu
 

Ostatné certifikáty

KAVALIERGLASS SKLO systém manažmentu
KAVALIERGLASS, a.s. má zaveden systém managementu v souladu s výše uvedenou normou pro následující obor platnosti: Návrh a výroba skleněných výrobku pro domácenské, laboratorní, technické a farmaceutické účely a skleněných trubic, včetně výroby kovových sklářskych forem.
 
KAVALIERGLASS - sklo SIMAX 3.3
Borosilikátové sklo SIMAX 3.3 spĺňa normy ČSN ISO 3585:199 pre chemickú odolnosť a fyzikálne vlastnosti.
 
KAVALIERGLASS - Výrobky z odolného skla SIMAX®
Boritokřemičité sklo SIMAX - výrobky ze skla určené pro styk s potravinami jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.
 
Prysmian Kablo - signalizačný vodič
Výrobok sa používa ako identifikačný vodič slúžiaci na vyhľadanie trás plynovodu z polyetylénu podľa STN 38 6415 čl. 3.9, ktoré sú uložené v zemi.